PDF icon
Plik

Rusofobia w strategii Kremla. Broń masowego rażenia

Punkt widzenia
2015-11-02

Budowanie obrazu rusofobicznych państw jest obecnie jednym z instrumentów budowania neoimperialnej tożsamości politycznej obywateli FR, ich mobilizacji w obliczu domniemanego zagrożenia, a także formą przywrócenia im komfortu psychologicznego wobec fiaska posunięć Kremla (np. na Ukrainie). Zmitologizowany stereotyp państw rusofobicznych pozostaje ponadto prostym objaśnieniem napięć w relacjach między Rosją a Zachodem.