Punkt widzenia

Więcej jedności niż podziałów

Zróżnicowania wewnętrzne Ukrainy
Więcej jedności niż podziałów. Zróżnicowania wewnętrzne Ukrainy

Ukraina jest krajem głęboko podzielonym wewnętrznie, jednak zmiany, które zaszły od powstania niepodległego państwa, sprawiają, że podziały te w coraz mniejszym stopniu mają charakter terytorialny, a podział na historyczne „sub-Ukrainy” zaciera się, zwłaszcza w świadomości młodego pokolenia. Na Ukrainie nie ma dwu konkurencyjnych tożsamości regionalnych, zachodniej i wschodniej. Obok zachodniej, której kluczową wartością jest jedność kraju istnieją jedynie lokalne, zróżnicowane patriotyzmy poszczególnych regionów wschodu i południa kraju. Obecny ruch protestu umacnia poczucie jedności kraju. Także jego przeciwnicy opowiadają się za niepodzielnością kraju, żądają natomiast daleko idącej decentralizacji kraju, co często jest błędnie uznawane za separatyzm. Tendencje separatystyczne są pobudzane z Rosji, jednak z niewielkim powodzeniem. Wyjątkiem jest Krym, pod większością względów pozostający poza dynamiką procesów społecznych Ukrainy – tu tendencje separatystyczne są rzeczywiście zakorzenione.