Punkt widzenia

Od stabilizacji do stagnacji. Próby reform Wiktora Janukowycza

Po wygraniu wyborów prezydenckich w 2010 roku ekipa Wiktora Janukowycza opracowała ambitny program reform dotyczący najistotniejszych obszarów działania państwa. Przywrócenie systemu prezydenckiego tworzyło dogodne warunki do głębokich zmian: dało Janukowyczowi władzę, jakiej nie miał dotąd nikt na Ukrainie. Kijów zapoczątkował reformy systemu podatkowego, emerytalnego, sektora gazowego.Sfinalizowano negocjacje z UE ws. umowy stowarzyszeniowej i o utworzeniu strefy wolnego handlu. Reformatorski zapał gasł jednak w miarę zbliżania się wyborów parlamentarnych, słabnięcia gospodarki i poparcia dla rządzącej Partii Regionów. Wiele planowanych reform pozostało na papierze, w wielu dziedzinach odnotowano regres. Janukowycz okazał się niezdolny do wprowadzania systemowych zmian, wykorzystując władzę w coraz większym stopniu do walki z opozycją. Wyniki ostatnich wyborów do Rady Najwyższej uniemożliwiają stworzenie w niej stabilnej większości, do minimum redukując szanse na reformy przed wyborami prezydenckimi, planowanymi w 2015 roku.

 

Sławomir Matuszak – ekspert w Zespole Białorusi, Ukrainy i Mołdawii OSW (2009–2012), specjalizujący się w problematyce ekonomicznej Ukrainy

 

Arkadiusz Sarna – ekspert w Zespole BUM OSW (2007–2012: pracownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Kijowie)