Punkt widzenia

Bundeswehra 3.0. Polityczny, wojskowy i społeczny wymiar reformy sił zbrojnych RFN

Rozpoczęta w 2011 roku reforma Bundeswehry to jeden z trzech przełomowych etapów w powojennej transformacji sił zbrojnych RFN. Ma na celu „skonstruowanie” na nowo niemieckiej armii w wymiarze politycznym, wojskowym i społecznym. Niniejszy tekst przedstawia ewolucję roli sił zbrojnych w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa RFN i proces „konstruowania” nowej Bundeswehry.W tekście omówiona została redefinicja celów i zasad zagranicznego zaangażowania Bundeswehry, kierunki przekształceń wojskowych, zmian wizerunku i społecznej tożsamości armii oraz konsekwencje tak szeroko pojętej reformy dla współpracy politycznej i wojskowej w ramach NATO i UE.