Prace OSW

Niedokończona reforma

Bilans transformacji energetycznej w Niemczech w latach 2013-2017
Niedokończona reforma

Koalicja CDU/CSU-SPD wdrożyła kluczowe zmiany ustawowe umożliwiające realizację transformacji energetycznej. Dzięki zmniejszeniu wsparcia dla OZE zahamowano wzrost kosztów energii elektrycznej – największą bolączkę transformacji. Mimo to wiele innych problemów polityki energetycznej pozostaje nierozwiązanych –  zbyt wolna redukcja emisji gazów cieplarnianych, uregulowanie kwestii przyszłości energetyki węglowej, transformacja energetyczna w sektorze transportowym czy kluczową dla rozwoju OZE rozbudowa sieci elektroenergetycznych.

Dla nowego rządu transformacja energetyczna będzie nadal wyzwaniem. Niemcy będą musiały na nowo określić swoją rolę na arenie międzynarodowej. O ile na początku dekady były liderem zarówno w obszarze promocji polityki klimatycznej, jak i w technologiach niskoemisyjnych, o tyle obecnie inne kraje – przede wszystkim Chiny – są konkurentami w rozgrywce o przywództwo w międzynarodowej polityce klimatycznej.