Prace OSW

Najlepsza armia, jaką miała Ukraina

Zmiany w Siłach Zbrojnych Ukrainy po agresji rosyjskiej
Najlepsza armia

Czym w rzeczywistości były Siły Zbrojne Ukrainy wykazały rosyjska aneksja Krymu i pierwsze tygodnie wojny w Donbasie – skostniałą strukturą niezdolną do jakiegokolwiek sprawnego działania w warunkach minimalnego zaangażowania wroga, w której znacząca część kadry dopiero w trakcie konfliktu uzyskiwała świadomość, kogo reprezentuje i nierzadko z perspektywy służby w jednym z posowieckich okręgów wojskowych wybierała Rosję.

Wojna w Donbasie ukształtowała armię ukraińską. Dała świadomość i motywację żołnierzom, a kierownictwo resortu obrony i władze państwa zmusiła do dostosowania struktury – po raz pierwszy od momentu utworzenia – do faktycznych potrzeb operacyjnych, a także poniesienia kosztów powstrzymania zapaści w zakresie szkolenia i wyposażenia, przynajmniej do poziomu umożliwiającego nawiązanie wyrównanej walki z prorosyjskimi separatystami.