Prace OSW

Na rozdrożu

Aktualne problemy rosyjskiego sektora gazowego
Na rozdrożu. Aktualne problemy rosyjskiego sektora gazowego

Rosyjski sektor gazowy znalazł się w trudnej sytuacji. Spiętrzenie wyzwań i problemów jest  przede wszystkim konsekwencją jego upolitycznienia, nasilającej się rywalizacji między Gazpromem a tzw. niezależnymi producentami gazu, zmian na zagranicznych rynkach gazowych oraz wielokrotnie odkładanych reform. Wykorzystywanie Gazpromu w celach polityki wewnętrznej i zagranicznej, a także jako źródła dochodów rosyjskiej elity sprawiło, że kalkulacje ekonomiczne czy interes sektora jako całości były często przez państwo ignorowane. Konsekwencją tego są zarówno problemy sektora wydobywczego, jak i wyzwania na rynkach zewnętrznych.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie aktualnej kondycji rosyjskiego sektora gazowego i perspektyw jego rozwoju. W pracy zarysowano również w ograniczonym zakresie kontekst zmian, jakie zaszły w rosyjskim sektorze gazowym w latach 2000–2016.