Prace OSW

Bolesna adaptacja

Społeczne skutki kryzysu w Rosji
Bolesna adaptacja

Rosyjska gospodarka znajduje się w kryzysie, który dla społeczeństwa okazał się szczególnie dotkliwy. Ze względu na wysoką inflację i spadek płac realnych kryzys pogorszył sytuację materialną wszystkich klas społecznych. Uderzył w bytowe podstawy najaktywniejszych politycznie segmentów wielkomiejskiej klasy średniej. Dla dużej części społeczeństwa oznacza trwałą degradację i konieczność koncentracji na fizycznym przetrwaniu w warunkach biedy i ubóstwa. Pogorszenie nastrojów społecznych, które nastąpiło wskutek kryzysu, powoduje niekiedy powstawanie punktowych protestów o podłożu bytowym. W większości społeczeństwo nie manifestuje jednak niezadowolenia, lecz adaptuje się do nowych warunków, koncentrując się na indywidualnych strategiach przetrwania poprzez ograniczenie konsumpcji. Taktyka władz mająca ograniczać prawdopodobieństwo kolejnych protestów polega przede wszystkim na wzmacnianiu aparatu represji i państwowej propagandy, co przyczynia się do atomizacji społeczeństwa i utrudnia jego samoorganizację.