Jan Strzelecki
Jan Strzelecki
Specjalista
Były pracownik OSW
Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (laureat nagrody im. Floriana Znanieckiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego), obecnie doktorant w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej. Pracował w administracji państwowej i w sektorze pozarządowym.
Tematy Badawcze
  • sytuacja społeczna w Rosji
  • polityka społeczna władz Rosji
  • soft power Rosji