Komentarze OSW

Północnowschodni kwartet NATO: szanse i perspektywy bałtycko-polskiej współpracy obronnej

NATO‘s Northeast Quartet: Prospects and Opportunities for Baltic-Polish Defence Cooperation

Obrona zbiorowa w Sojuszu – postrzegana jako pozostałość zimnej wojny nieprzystająca do zmienionego środowiska bezpieczeństwa – w ostatnich dwóch dekadach coraz bardziej traciła na znaczeniu. Użycie siły militarnej przez Rosję wobec sąsiadów – Gruzji w 2008 roku i Ukrainy od 2014 roku dogłębnie zmieniło jednak postrzeganie wyzwań i zagrożeń w regionie i w całym Sojuszu. Czy nowa sytuacja bezpieczeństwa rozszerzyła pole współpracy obronnej państw bałtyckich i Polski? Jakie czynniki sprzyjają wzmocnieniu polsko-bałtyckiej współpracy wojskowej, a jakie ją ograniczają? Jakie polityczne i wojskowe działania warto podjąć, aby ta współpraca przeszła na wyższy poziom i aby Polska i państwa bałtyckie w większym stopniu współdziałały jako „kwartet” północnowschodniej flanki NATO.

Niniejszy polsko-bałtycki policy paper autorstwa ekspertów z czterech instytutów analitycznych (w tym Ośrodka Studiów Wschodnich) pod przewodnictwem estońskiego ICDS analizuje możliwości i ograniczenia bliższej współpracy obronnej pomiędzy ww. czterema państwami wraz z rekomendacjami i wskazówkami, jak ów „kwartet” północnowschodniej flanki NATO mógłby współpracować możliwie najbardziej harmonijnie. 

Autorzy opracowania:
Tomas Jermalavicius, Pauli Järvenpää, Tomas Janeliūnas, Nora Vanaga,
Justyna Gotkowska, Piotr Szymański.
Tekst dostępny online