Analizy

Nowy rząd Rosji – stabilność i kontynuacja

18 maja premier Dmitrij Miedwiediew przedstawił prezydentowi Władimirowi Putinowi proponowany skład nowego rządu Federacji Rosyjskiej. Doszło w nim do ograniczonych zmian strukturalnych (m.in. rozdzielono ministerstwo nauki i edukacji na resort oświaty i resort nauki i szkolnictwa wyższego) i personalnych. Na swoich stanowiskach pozostać mają m.in. szefowie kluczowych resortów: ministrowie gospodarki, finansów, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, sprawiedliwości, obrony, przemysłu i handlu, energetyki. Zmiany zaszły m.in. na stanowiskach ministrów rolnictwa, zasobów naturalnych, sytuacji nadzwyczajnych, budownictwa i łączności.

 

Komentarz

  • Brak zasadniczych zmian strukturalno-personalnych wskazuje na wolę kontynuacji głównych kierunków dotychczasowej polityki wewnętrznej i zagranicznej. Będzie ona nadal określana przez Kreml (rząd pełni w Rosji funkcje techniczno-zarządcze), a dobór członków rządu – wykonawców tej polityki – opiera się nie na ich ciężarze politycznym, ale umiejętności sprawnego wykonywania wytycznych prezydenta.
  • Przygotowywanie pełnej listy kandydatów na ministrów zajęło dość dużo czasu (Miedwiediew został ponownie zatwierdzony jako premier 8 maja), co może świadczyć o rywalizacji o niektóre stanowiska, zwłaszcza dające nadzór nad dochodowymi sferami gospodarki. Na uwagę zasługuje m.in. fakt, że stanowisko ministra rolnictwa (nadzorującego branżę zarabiającą na rosyjskich kontrsankcjach spożywczych) objąć ma Dmitrij Patruszew, syn sekretarza Rady Bezpieczeństwa, jednego z kluczowych przedstawicieli struktur siłowych. Tym samym należy się spodziewać przejęcia przynajmniej częściowej kontroli nad przepływami finansowymi w rolnictwie przez klan powiązany ze strukturami siłowymi, kosztem dotychczasowych beneficjentów – rodziny byłego ministra Aleksandra Tkaczowa.
  • Propozycja połączenia w osobie Antona Siłuanowa stanowiska ministra finansów i pierwszego wicepremiera odpowiedzialnego za politykę ekonomiczną (w miejsce Igora Szuwałowa, który odchodzi z rządu) świadczy o docenieniu jego lojalności i dotychczasowych działań gwarantujących dyscyplinę budżetową w okresie kryzysu gospodarczego i stagnacji. Pomimo licznych narzędzi wpływu, jakie uzyska on dzięki tak wysokiemu stanowisku, rolą Siłuanowa będzie przede wszystkim restrykcyjny nadzór nad stabilnością finansów publicznych niezależnie od wyzwań finansowych, jakie może rodzić realizacja politycznych priorytetów Kremla w sferze społeczno-ekonomicznej.
  • Mimo braku zmiany na stanowisku ministra energetyki (pozostał nim Aleksandr Nowak) nie można wykluczyć zmian w zarządzaniu sferą energetyczną. Stanowisko stracił bowiem odpowiedzialny za nadzór nad tą dziedziną wicepremier Arkadij Dworkowicz, pozostający od lat w konflikcie z szefem Rosniefti Igorem Sieczinem (ujawniło się to m.in. przy okazji prywatyzacji Baszniefti, a ofiarą konfliktu stał się wówczas minister gospodarki Aleksiej Ulukajew), a na jego miejsce zaproponowano kompromisową kandydaturę Dmitrija Kozaka. Nigdy dotychczas nie zajmował się on tą problematyką, lecz cieszy się od lat szczególnym zaufaniem prezydenta. Najpewniej oznacza to decyzję o odsunięciu premiera Miedwiediewa i bloku ekonomicznego rządu od wpływu na decyzje w tej sferze.
  • Wielkim przegranym nowego rozdania okazał się Aleksiej Kudrin, były minister finansów i obecny szef pozarządowego Komitetu Inicjatyw Obywatelskich, uważany za czołowego przedstawiciela „liberalnej” części rosyjskiego establishmentu. Nie zaproponowano mu stanowiska ani w rządzie, ani w Administracji Prezydenta, gdzie miałby wpływ na wytyczanie strategicznych kierunków polityki społeczno-gospodarczej. Ma on zostać nowym szefem Izby Obrachunkowej (odpowiednik NIK), co da mu jedynie kompetencje kontrolno-nadzorcze – których faktyczny zakres będzie odgórnie określany przez Kreml – bez realnego wpływu na politykę państwa. 

 

Aneks. Skład rządu

Stanowisko

osoba dotychczas piastująca stanowisko

osoba nowo mianowana

dotychczasowe stanowisko osoby mianowanej

Premier

Dmitrij Miedwiediew

bez zmian

-

I wicepremier ds. gospodarczych

Igor Szuwałow

Anton Siłuanow

minister finansów (zachowuje stanowisko)

Wicepremier ds. kompleksu obronno-przemysłowego

Dmitrij Rogozin

Jurij Borisow

wiceminister obrony narodowej

Wicepremier ds. kultury i sportu

Witalij Mutko

Olga Gołodiec

wicepremier ds. polityki społecznej

Wicepremier ds. polityki społecznej

Olga Gołodiec

Tatiana Golikowa

szef Izby Obrachunkowej

Wicepremier ds. energetyki (i przemysłu)

Arkadij Dworkowicz

Dmitrij Kozak

wicepremier ds. polityki regionalnej

Wicepremier ds. polityki regionalnej (i budownictwa)

Dmitrij Kozak

Witalij Mutko

wicepremier ds. kultury i sportu

Wicepremier ds. zasobów przyrodniczych i polityki narodowościowej

Aleksandr Chłoponin

-

-

Wicepremier ds. transportu, łączności i technologii cyfrowych

-

Maksim Akimow

zastępca szefa aparatu rządu

Wicepremier – przedstawiciel prezydenta w Dalekowschodnim OF

Jurij Trutniew

-

-

Wicepremier – szef aparatu rządu

Siergiej Prichod’ko

Konstantin Czujczenko

szef Zarządu Kontroli Administracji Prezydenta

Minister spraw zagranicznych

Siergiej Ławrow

bez zmian

 

Minister obrony

Siergiej Szojgu

bez zmian

 

Minister spraw wewnętrznych

Władimir Kołokolcew

bez zmian

 

Minister ds. sytuacji nadzwyczajnych

Władimir Puczkow

Jewgienij Ziniczew

zastępca szefa FSB

Minister sprawiedliwości

Aleksandr Konowałow

bez zmian

 

 

 

 

 

Minister finansów

Anton Siłuanow

bez zmian

 

Minister rozwoju gospodarczego

Maksim Orieszkin

bez zmian

 

Minister energetyki

Aleksandr Nowak

bez zmian

 

Minister zasobów naturalnych

Siergiej Donskoj

Dmitrij Kobyłkin

gubernator Jamało-Nienieckiego Okręgu Autonomicznego

Minister przemysłu i handlu

Denis Manturow

bez zmian

 

Minister łączności, rozwoju cyfrowego 

Siergiej Nikiforow

Konstantin Noskow

szef Centrum Analitycznego Rządu

Minister rolnictwa

Aleksandr Tkaczow

Dmitrij Patruszew

Szef zarządu Rossielchozbanku; [syn sekretarza Rady Bezpieczeństwa FR Nikołaja Patruszewa]

Minister budownictwa

Michaił Mień

Władimir Jakuszew

gubernator obwodu tiumeńskiego

Minister transportu

Maksim Sokołow

Jewgienij Ditrich

I wiceminister transportu

 

 

 

 

Minister pracy i polityki społecznej

Maksim Topilin

bez zmian

 

Minister zdrowia

Weronika Skworcowa

bez zmian

 

Minister kultury

Władimir Miedinski

bez zmian

 

Minister oświaty i nauki

Olga Wasiljewa

bez zmian (oświata)

 

Minister sportu

Paweł Kołobkow

bez zmian

 

 

 

 

 

Minister ds. Kaukazu Północnego

Lew Kuzniecow

Siergiej Czebotariow

zastępca szefa Zarządu współpracy transgranicznej i kulturalnej z zagranicą Administracji Prezydenta

Minister ds. Dalekiego Wschodu

Aleksandr Gałuszka

Aleksandr Kozłow

gubernator obwodu amurskiego

Minister ds. „Otwartego rządu”

Michaił Abyzow

-

 

Minister nauki i szkolnictwa wyższego

-

Michaił Kotiukow

szef Federalnej Agencji Organizacji Naukowych