Analizy

Kazachstan: Chevron zainwestuje w złoże Tengiz

5 lipca konsorcjum Tengizchevroil ogłosiło, że rozpocznie trzeci etap rozbudowy złoża ropy naftowej Tengiz na zachodzie Kazachstanu. Inwestycja ta, szacowana na 36,8 mld USD, ma zostać ukończona w roku 2022 i umożliwić zwiększenie poziomu wydobycia ropy ze złoża z obecnych 27 mln ton rocznie do 39 mln ton. Finansowanie ma pochodzić zarówno z środków własnych, jak i kredytów, pierwszy z których o wysokości 3 mld USD zostanie udzielony w najbliższym czasie.  

Udziały w konsorcjum Tengizchevroil, które zajmuje się eksploatacją złóż Tengiz i Korolow, posiadają Chevron (50%), ExxonMobil (25%), KazMunaiGaz (20%) oraz należący do ŁUKoil LukArco (5%). 

 

Komentarz

  • Rozbudowa możliwości wydobywczych na złożu jest największą inwestycją w sektorze naftowym na świecie zapowiedzianą w tym roku – ze względu na niskie ceny surowca duże firmy energetyczne nie dokonywały znacznych inwestycji. Trzeci etap rozbudowy złoża był planowany od kilku lat, jednak jego uzgodnienie pomiędzy Chevronem – głównym udziałowcem, a Kazachstanem było problematyczne. Rozpoczęcie teraz tak dużej inwestycji przez Chevron jest efektem długoterminowej strategii firmy i niższych kosztów wykonania inwestycji, jednak również świadczy o tym, że kazaska ropa utrzyma strategiczne znaczenie dla koncernu.  
  • Dla Kazachstanu decyzja o rozbudowie złoża Tengiz oznacza wymierne korzyści gospodarcze, co jest szczególnie ważne w kontekście kryzysu gospodarczego spowodowanego spadkiem cen ropy, eksport której jest głównym źródłem dochodów dla państwa. Władze szacują, że dochody do budżetu ze zwiększenia produkcji ropy na złożu wzrosną o 120 mld USD do 2033 roku (wtedy wygasa 40-letnia licencja na wydobycie podpisana przez Chevron w 1993 roku), a na inwestycji zyskają również kazascy podwykonawcy. Dodatkowo Astana będzie wykorzystywała politycznie tak dużą inwestycję amerykańskiego koncernu, by wykazać, że Kazachstan jest przez zagranicznych inwestorów postrzegany jako kraj stabilny i bezpieczny. 
  • Inwestycja ma przede wszystkim charakter biznesowy, a nie polityczny. Rozbudowa złoża nie wpłynie na dywersyfikację szlaków eksportu wydobywanej ropy. Ropa ze złoża Tengiz będzie nadal transportowana biegnącym przez terytorium Rosji ropociągiem Tengiz–Noworosyjsk (CPC/KTK), którego przepustowość jest obecnie zwiększana do 67 mln ton rocznie. Projekt nie stanowi zatem zagrożenia dla rosyjskich interesów – Moskwa nadal będzie kontrolowała szlaki eksportu kazaskiej ropy na światowe rynki, co więcej: zwiększenie wydobycia ropy ze złoża Tengiz oznacza również zwiększenie rosyjskich wpływów z tranzytu kazaskiej ropy. Projekt rozbudowy złoża Tengiz nie jest również wymierzony w chińskie interesy w regionie – obecnie ropa z Kazachstanu stanowi jedynie 2% chińskiego importu ropy i pochodzi z innych złóż. W przyszłości eksport kazaskiej ropy do Chin prawdopodobnie wzrośnie, będzie ona jednak pochodzić głównie z największego złoża w kraju  –  położonego na szelfie kaspijskim Kaszaganu, eksploatacja którego ma rozpocząć się w połowie 2017 roku i w którym chińskie CNPC ma 8,33% udziałów.