Analizy

Wielka Brytania chce zablokować sprzedaż RWE DEA Rosjanom

Według doniesień Financial Times z 16 października zaplanowana na ten rok transakcja sprzedaży przez RWE spółki córki RWE DEA rosyjskiemu funduszowi LetterOne może zostać zablokowana przez rząd Wielkiej Brytanii, który jest właścicielem wszystkich złóż na terytorium kraju i decyduje o przyznawaniu koncesji na wydobycie surowców. Węgierski koncern MOL, który był jedną z firm zainteresowanych nabyciem spółki, zgłosił tego samego dnia chęć wznowienia rozmów o jej przejęciu. W marcu br. RWE zgodziło się sprzedać RWE DEA za 5,1 mld euro rosyjskiemu funduszowi LetterOne. Fundusz jest pośrednio kontrolowany przez Michaiła Fridmana, właściciela jednego z największych funduszy inwestycyjnych w Rosji – Alfa Group.

RWE DEA zajmuje się wydobyciem oraz produkcją gazu i ropy naftowej w 17 krajach świata (m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Polsce, Libii czy Egipcie). Z tego w Niemczech wydobywane jest około 58% gazu i 35% ropy naftowej spółki. 14% gazu wydobywane jest w Wielkiej Brytanii. Spółka zatrudnia 1,4 tys. pracowników. W ubiegłym roku zanotowała sprzedaż o wartości 2,1 mld euro i zysk w wysokości 0,9 mld euro.

 

Komentarz

  • Zakończenie transakcji wymagało zgody ministerstw w RFN i Wielkiej Brytanii ze względu na działalność RWE DEA w strategicznym sektorze energetyki. Minister gospodarki RFN Sigmar Gabriel zaakceptował transakcję, natomiast minister energetyki Wielkiej Brytanii Ed Davey był początkowo skłonny do akceptacji, jednak zmienił stanowisko po nałożeniu przez UE sankcji na Rosję. Pomimo braku poparcia Wielkiej Brytanii może dojść do transakcji, jednak istnieje ryzyko, że rząd podejmie wówczas decyzję o zakazie wydobycia z brytyjskich złóż.
  • Zastrzeżenia Wielkiej Brytanii do przejęcia brytyjskich aktywów RWE DEA przez Rosjan mogą doprowadzić do fiaska całej transakcji. Oznaczałoby to problemy dla RWE, gdyż firma ta ma znaczne trudności finansowe ze względu na kryzys gospodarczy w UE oraz wdrażany przez niemiecki rząd projekt transformacji energetycznej, prowadzącej do spadku rentowności elektrowni konwencjonalnych należących do RWE. Jeśli transakcja zakończy się niepowodzeniem, RWE może sprzedać RWE DEA bez aktywów w Wielkiej Brytanii lub przyjąć ofertę koncernu MOL.
  • Zablokowanie sprzedaży RWE DEA funduszowi LetterOne może być korzystne dla Niemiec. Opinia publiczna w Niemczech obawiała się ryzyka związanego z przejęciem przez Rosjan, wraz z zakupem RWE DEA, kontroli nad trzema magazynami gazu w RFN (o pojemności 500 mln m3), stanowiącymi 7,5% pojemności niemieckich magazynów tego surowca. Z tego względu zablokowanie transakcji przez Wielką Brytanię może przeciwdziałać zwiększeniu wpływu Rosji na rynek energetyczny w RFN, a jednocześnie nie spowoduje napięć na linii Berlin–Moskwa.