Analizy

Walka Siemensa i General Electric o Alstoma

24 kwietnia amerykański koncern General Electric (GE) złożył ofertę zakupu za 12,4 mld euro francuskiego przedsiębiorstwa Alstom, specjalizującego się w produkcji turbin dla elektrowni energetycznych oraz wagonów kolejowych. Z kolei 27 kwietnia niemiecki Siemens złożył kontrofertę na zakup francuskiego koncernu. Siemens i General Electric są dwiema największymi firmami z branży elektrotechnicznej, przy czym General Electric notuje wyższe o 1/3 obroty i dwukrotnie wyższe zyski niż Siemens. Pomimo że Alstom jest prywatną firmą, dużą rolę w wyborze nabywcy firmy może odgrywać francuski rząd, który musi wyrazić zgodę na przejęcie części firmy odpowiedzialnej za wytwarzanie technologii jądrowych. Zarówno szefowie GE, jak i Siemensa spotkali się już na negocjacjach z przedstawicielami francuskiego rządu. Zapowiedź wsparcia politycznego dla oferty Siemensa ogłosił rząd w Berlinie. Niemiecki Związek Przemysłu wraz z Ministerstwem Gospodarki RFN oświadczyły, że przejęcie przez Siemensa udziałów Alstomu oferuje duże szanse gospodarcze i polityczne dla Europy.

 

Komentarz

  • Wydaje się, że Siemens nie planował wcześniej przejęcia Alstomu, ale zakup francuskiej firmy przez amerykański koncern stworzyłby silnego konkurenta dla niemieckiego przedsiębiorstwa. Alstom w ostatnich latach nie stanowił tak silnej konkurencji ze względu na coraz gorsze wyniki finansowe spowodowane m.in. przez transformację energetyczną w kierunku odnawialnych źródeł energii w wielu krajach, która zmniejszyła zapotrzebowanie na turbiny dla elektrowni konwencjonalnych.
  • Rząd Francji popiera ofertę Siemensa, gdyż ma nadzieję, że uda się zrealizować plan połączenia dwóch europejskich czempionów. Minister gospodarki Francji uznał, że fuzja Alstomu z Siemensem mogłaby stworzyć koncern na wzór Airbusa. Rząd Francji chciałby, żeby Siemens przejął kompetencje w dziedzinie energetyki i części elektrotechniki, natomiast Alstom miałby się skoncentrować na rynku kolejowym. Rząd w Berlinie i szefowie Siemensa będą walczyć o wdrożenie podobnego scenariusza, gdyż obawiają się silnej presji ze strony GE na europejskim rynku elektrotechnicznym. Elektrotechnika stanowi około 15% eksportu Niemiec.
  • Kluczowa decyzja należy jednak do akcjonariuszy Alstomu. Według doniesień medialnych preferują oni ofertę GE, gdyż firmy francuska i amerykańska uzupełniają się w wielu dziedzinach. Na niekorzyść Siemensa działa też rywalizacja z Alstomem na wielu rynkach, co w przypadku połączenia obu firm będzie oznaczać konieczność konsolidacji wielu części obu koncernów, a wraz z tym znaczną redukcję miejsc pracy. W przypadku połączenia Alstomu i Siemensa istotne będą także decyzje krajowych i unijnych urzędów antymonopolowych (dominująca pozycja obu firm w sektorze produkcji lokomotyw, turbin, urządzeń energetycznych). W przypadku porozumienia Francji i Niemiec trudno oczekiwać całkowitego zablokowania transakcji przez Brukselę, jednak połączone koncerny mogłyby zostać zmuszone do zbycia części produkcji w branżach, w których osiągnęłyby dominującą pozycję.