Analizy

Resort obrony wspiera niemieckie firmy zbrojeniowe za granicą

15 września niemiecki minister obrony Thomas de Maizière złożył wizytę w Moskwie, gdzie spotkał się m.in. z rosyjskim szefem resortu obrony Anatolijem Sierdiukowem. Tematem rozmów była m.in. reforma sił zbrojnych przeprowadzana obecnie w obu krajach. Sierdiukow zapowiedział zbadanie możliwości zakupu niemieckiego sprzętu wojskowego i uzbrojenia przez rosyjskie Ministerstwo Obrony i wskazał obszary, w których jest ono zainteresowane współpracą z Bundeswehrą.
 
 
Komentarz
  • Niemcy w ostatnich latach zajmowali trzecie miejsce na liście największych eksporterów broni i sprzętu wojskowego na świecie. Połowa eksportu trafia do państw UE i NATO, 49% do tzw. krajów trzecich. Istotnym odbiorcą była również Bundeswehra. Zmniejszające się budżety ministerstw obrony w państwach NATO i UE oraz reforma niemieckiej armii (zmniejszenie jej liczebności, nowe zasady polityki zakupu sprzętu wojskowego i uzbrojenia) powodują, że niemieckie firmy zbrojeniowe szukają innych rynków zbytu, m.in. w państwach BRIC i innych państwach trzecich, gdzie utrzymano poziom dotychczasowych wydatków na budżety ministerstw obrony lub też je zwiększono. Rząd federalny i niemieckie Ministerstwo Obrony chcą więc zminimalizować negatywne konsekwencje zmniejszania się budżetów na obronność w RFN, UE i NATO dla sytuacji finansowej niemieckiej zbrojeniówki i rynku pracy w RFN. Z jednej strony rząd będzie więc upraszczał procedury wydawania zezwoleń na eksport sprzętu wojskowego i uzbrojenia za granicę (przykładem jest budzące kontrowersje udzielenie pozwolenia na sprzedaż Arabii Saudyjskiej 200 czołgów Leopard 2A7+). Z drugiej strony Ministerstwo Obrony będzie w coraz większym stopniu występować w roli adwokata interesów niemieckich firm zbrojeniowych za granicą oraz będzie wspierać zawieranie kontraktów biznesowych poprzez oferowanie współpracy wojskowo-technicznej. Resort obrony może oferować szkolenia z obsługi niemieckich produktów zbrojeniowych, które znajdują się również w wyposażeniu niemieckiej armii (przykład współpracy z Rosją), co będzie uatrakcyjniać ofertę niemieckich firm.
     
  • Niemieckie firmy zbrojeniowe w modernizacji rosyjskiej armii dostrzegają możliwość sprzedaży w przyszłości własnych produktów do Rosji (wg raportu Wspólnej Konferencji Kościół i Rozwój (GKKE) z 2010 roku wartość eksportu niemieckiego sprzętu wojskowego i uzbrojenia do Rosji wynosiła 144 mln euro). Rosyjskie Ministerstwo Obrony może być zainteresowane niszowymi produktami zaawansowanymi technologicznie (np. trenażerami, centrami szkoleniowymi) oraz szkoleniami z ich obsługi. Przykładami takiej współpracy są budowa nowoczesnego centrum szkolenia bojowego dla rosyjskiej armii przez Rheinmetall Defencew podmoskiewskim Mulino w br. oraz związane z tym wizyty w podobnych obiektach Bundeswehry rosyjskich wojskowych, a także oferowane przez niemiecką armię szkolenia dla rosyjskich podoficerów i oficerów. Ewentualne zwiększenie udziału niemieckich firm w modernizacji rosyjskiej armii i intensyfikacja współpracy wojskowo-technicznej będą przez RFN tłumaczone jako instrument budowy coraz większego zaufania pomiędzy Rosją a krajami NATO.
  •