Analizy

Niemcy: Raport o kosztach rezygnacji z energii jądrowej

10 sierpnia opublikowano raport o kosztach rezygnacji z energii jądrowej w RFN, opracowany na zlecenie Federalnego Ministerstwa Gospodarki przez trzy niezależne instytuty badawcze. Według autorów raportu odbiorcy energii elektrycznej w Niemczech poniosą dodatkowe koszty o łącznej wysokości 32 mld euro do 2022 roku. Krótkoterminowo może wzrosnąć także cena energii elektrycznej w krajach sąsiednich, w tym również w Polsce.
W raporcie instytuty skupiły się tylko i wyłącznie na przedstawieniu kosztów rezygnacji z energetyki jądrowej związanych ze wzrostem cen za energię elektryczną. Według autorów raportu ceny wzrosną z powodu wygaszania reaktorów jądrowych, przenoszenia produkcji energii za granicę i zwiększenia importu energii elektrycznej. Raport nie przedstawia szczegółowych danych, np. autorzy przyznają, że aby zastąpić energię elektryczną produkowaną w elektrowniach jądrowych konieczne będą wzrost importu gazu i węgla oraz rozbudowa elektrowni gazowych i węglowych – nie podają jednak, skąd gaz miałby być importowany. Zwiększenie importu samej energii elektrycznej ma nastąpić przede wszystkim z Czech i Francji, a po roku 2025 również z Polski i Holandii.
Autorzy raportu przyznają również, że dokument nie uwzględnia wszystkich kosztów rezygnacji z energii jądrowej, np. związanych z przyspieszoną rozbudową odnawialnych źródeł energii czy sieci przesyłowych. Na podstawie również innych ekspertyz można prognozować, że całkowite koszty rezygnacji z energii jądrowej mogą wynieść nawet ponad 100 mld euro do 2022 roku. Mniejsza podaż energii elektrycznej w Niemczech wymusi wzrost jej importu z krajów sąsiednich, co zmniejszy podaż energii także w tych krajach. Mniejsza podaż może wpłynąć na wzrost cen energii elektrycznej także w Polsce, zwłaszcza ze względu na przerwy w przesyle energii z farm wiatrowych z RFN do Polski w okresach bezwietrznych. <koma>