Analizy

Niemcy: przedłużenie obowiązywania ustaw antyterrorystycznych

29 czerwca minister spraw wewnętrznych RFN Hans-Peter Friedrich (CSU) i minister sprawiedliwości Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) ogłosili porozumienie w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania ustaw antyterrorystycznych. Pakiet ustaw stanowił jeden z najważniejszych punktów spornych koalicji CDU/CSU/FDP, ponieważ liberałowie obawiali się pogwałcenia praw obywatelskich, w tym ochrony danych osobowych
Pakiet ustaw antyterrorystycznych przyjęto w odpowiedzi na zamachy z 11 września 2001 roku.
Nowe prawo miało przede wszystkim na celu rozszerzenie możliwości monitorowania przez służby specjalne działalności osób podejrzanych o terroryzm. Ustawy zaostrzyły m.in. kontrolę bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, wprowadziły możliwość zakazu działalności wspólnot religijnych podejrzanych o terroryzm i pozwoliły służbom śledzić działalność w Internecie obserwowanych osób. Pakiet miał obowiązywać do końca 2011 roku. Porozumienie koalicjantów oznacza przedłożenie Bundestagowi projektu ustawy przedłużającej funkcjonowanie przepisów o kolejne cztery lata. Rozszerza ustawy o możliwość pobierania przez służby danych o połączeniach lotniczych osób podejrzanych o terroryzm z centralnego systemu rezerwacji, a nie jak dotąd od poszczególnych linii lotniczych. Kompromis zakłada również możliwość zasięgania przez służby informacji dotyczących korzystania z rachunków bankowych osób podejrzanych o terroryzm. FDP przeforsowało natomiast powołanie niezależnej komisji pod nadzorem ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, która będzie sprawować kontrolę nad wykorzystywaniem rozszerzonych kompetencji przez służby specjalne.