Analizy

Skarga przeciw nowelizacji ustawy o przedłużeniu eksploatacji elektrowni jądrowych

28 lutego pięć landów, w których współrządzi SPD, zaskarżyło do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy przedłużającą funkcjonowanie elektrowni jądrowych w RFN. Złożenie takiej skargi zapowiedziały również SPD i Partia Zielonych. Pozytywne rozpatrzenie skargi przez Trybunał spowoduje, że nowelizacja będzie musiała zostać poddana pod głosowanie w Bundesracie. Odrzucenie zaś nowelizacji przez Bundesrat oznaczałoby zamknięcie wszystkich elektrowni jądrowych w Niemczech do 2021 roku.
Skarga wskazuje na naruszenie przez koalicję CDU/CSU i FDP procedury podczas przyjmowania nowelizacji ustawy w 2010 roku. Zdaniem opozycji nowelizację ustawy należało poddać pod głosowanie w Bundesracie – izbie parlamentu RFN reprezentującej kraje związkowe (w której koalicja CDU/CSU i FDP nie ma obecnie większości). Landy ponoszą bowiem koszty funkcjonowania na ich terenie elektrowni jądrowych oraz odpowiadają za bezpieczeństwo reaktorów. Dodatkowo opozycja skarży naruszenie art. 2 konstytucji RFN, gwarantującego obywatelom prawo do życia oraz nietykalności cielesnej. Nie wiadomo, kiedy Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy skargi. Zdaniem byłej minister sprawiedliwości Brigitte Zypries (SPD) skargi mogą być rozpatrzone nawet za dwa lub trzy lata. Wygaszenie reaktorów jądrowych w Niemczech po 2021 roku zwiększy zapotrzebowanie na energię z innych źródeł. Istnieje ryzyko niedoboru energii ze źródeł odnawialnych lub gazu, co może przysparzać przyszłym rządom RFN trudności w realizacji unijnego planu redukcji emisji CO2 po 2020 roku bądź też zwiększyć koszty jego realizacji. Dodatkowo, w przypadku zwiększenia zużycia gazu możliwy jest wzrost uzależnienia od dostaw z Rosji. <koma>