Analizy

Kosztowne elektroenergetyczne sieci niemieckie

Niemiecka Agencja Energetyczna (Dena) opublikowała 23 listopada ekspertyzę dotyczącą możliwości i kosztów rozbudowy sieci elektroenergetycznych w RFN. Celem rozbudowy miałoby być pełne wykorzystanie energii elektrycznej generowanej przez dynamicznie rozwijające się w RFN odnawialne źródła energii (OZE). Analiza dokumentu pozwala wnioskować, że sposobem na obniżenie znacznych kosztów rozbudowy sieci będzie zwiększenie połączeń transgranicznych i eksport do sąsiednich krajów. Berlin będzie chciał zatem przeforsować w kształtowanej obecnie unijnej strategii rozwoju infrastruktury energetycznej rozwiązania ułatwiające finansowanie rozbudowy przesyłu w Niemczech i przyspieszenie budowy interkonektorów do krajów sąsiednich.
Ekspertyzy agencji Dena (w której 50% udziałów ma niemiecki rząd, 50% – konsorcjum banków niemieckich) postrzegane są w Niemczech jako kluczowe przy podejmowaniu decyzji w energetyce. Z najnowszej ekspertyzy wynika, że moce wytwórcze OZE w Niemczech mają wzrosnąć do 2020 roku blisko dwukrotnie. Przesył energii z OZE będzie wymagał rozbudowy niemieckich sieci kosztem od 1 do 2,5 mld euro rocznie.
Rozbudowa sieci w celu spożytkowania większości energii OZE z wewnątrz Niemiec (plus ewentualne magazynowanie) będzie droższym rozwiązaniem niż ograniczenie rozbudowy sieci w RFN i zwiększenie mocy przesyłowych transgranicznych połączeń.
Przewidywane duże koszty rozbudowy sieci będą motywować Niemcy do uzyskania finansowania unijnego oraz przyspieszenia rozbudowy sieci transgranicznych, w tym postrzeganych za istotne połączenia z Polską. Wpisuje się to w koncepcję strategii rozwoju infrastruktury energetycznej UE do 2020 roku przedstawioną w listopadzie przez Komisję Europejską. Założono w niej wzrost finansowania z budżetu UE dla połączeń rozprowadzających energię z farm wiatrowych z Morza Północnego i Bałtyckiego oraz zaproponowano, aby skrócić czas budowy połączeń uznanych za priorytetowe, narzucając limity czasowe na podjęcie decyzji krajowym i lokalnym urzędom <ŁAN>