Analizy

Niemieckie koncerny energetyczne – ofiary polityki ochrony klimatu

W połowie czerwca opublikowany został ranking emitentów CO2 wśród unijnych firm, w którym pierwsze miejsca zajmują niemieckie koncerny – RWE i E.ON. Firmy te ponoszą znaczne koszty zakupu uprawnień do emisji CO2, dlatego dążą do rozwijania technologii produkcji energii o niskim poziomie emisji (jądrowa, wiatrowa) i lobbują w UE na rzecz ograniczenia dalszego wzrostu kosztów emisji CO2. W krótkim okresie są także naturalnym poplecznikiem krajów UE przeciwnych zaostrzaniu polityki ochrony klimatu.
Opublikowany w czerwcu raport Carbon Market Data, instytucji specjalizującej się w monitoringu rynku CO2, prezentuje dane za rok 2009 na temat firm działających na terenie UE. Według raportu największymi emitentami CO2 w zeszłym roku były RWE (141 mln ton), E.ON (94 mln ton) i szwedzki Vattenfall (91 mln ton – w dużej części z jego niemieckich elektrowni). Koncerny te otrzymały niewystarczającą liczbę bezpłatnych uprawnień do emisji CO2. Zgodnie z obowiązującym w UE systemem ETS, firmy muszą na koniec roku posiadać liczbę uprawnień (z których tylko część przydzielana jest bezpłatnie) odpowiadającą faktycznemu poziomowi emisji CO2 (1 uprawnienie = 1 tona CO2). W 2009 roku RWE musiało zakupić na giełdzie uprawnienia na 52 mln ton, Vattenfall – na 29 mln ton, a E.ON – na 20 mln ton, aby pokryć faktyczne emisje.
Zbyt mała liczba przyznawanych bezpłatnych uprawnień do emisji będzie coraz większym obciążeniem dla tych firm, w miarę jak rosnąć będą ceny uprawnień. W przypadku RWE koszty zakupu potrzebnych uprawnień sięgnąć mogą ponad miliarda euro rocznie. Koncerny starają się przeciwdziałać tej sytuacji, szukając możliwości inwestycji w elektrownie jądrowe, farmy wiatrowe, technologię wyłapywania i przechowywania CO2 (CCS) i przejmując konkurentów o niskim poziomie emisji. Firmy te dążą także do ograniczenia negatywnych dla nich skutków polityki ochrony klimatu, m.in. starając się przedłużyć działanie niemieckich reaktorów i wpływać na zasady handlu uprawnieniami do emisji CO2 obowiązującymi po 2012 roku. <ŁAN>