Analizy

UE–Rosja: kolejny szczyt bez konkretów

31 maja – 1 czerwca w Rostowie nad Donem odbył się kolejny szczyt Rosja – Unia Europejska. Głównymi tematami rozmów były: perspektywy modernizacji Rosji i plany wzajemnego zniesienia wiz. Mimo iż obie strony deklarują od wielu lat gotowość do zacieśniania współpracy, również i ten szczyt nie przyniósł konkretnych rezultatów.

Dyskutowana w Rostowie koncepcja Partnerstwa dla Modernizacji pojawiła się już na poprzednim szczycie w Sztokholmie, stronom nie udało się jednak dotąd uściślić, na czym ten projekt ma dokładnie polegać (czy tylko na wymianie technologii, czy również na współpracy w dziedzinie reform i demokratyzacji Rosji). Podczas szczytu nie zdołano nawet wynegocjować w tej sprawie memorandum (przyjęto jedynie ogólnikowe, rosyjsko-unijne oświadczenie wspierające projekt Partnerstwa). Z perspektywy unijnej, dla intensyfikacji współpracy gospodarczej niezbędne jest przystąpienie Rosji do Światowej Organizacji Handlu, jednak perspektywa członkostwa Rosji w WTO odsunęła się w związku z jej udziałem w tworzonej unii celnej (Rosja, Kazachstan, Białoruś). Fiaskiem zakończyły się też rosyjskie zabiegi dotyczące wprowadzenia ruchu bezwizowego między partnerami – UE nie zaoferowała oczekiwanej przez Moskwę „mapy drogowej”, określającej sposób i tryb procesu znoszenia wiz.
Szczyt po raz kolejny zademonstrował utrzymującą się w stosunkach unijno-rosyjskich stagnację. Najważniejsze dla obu stron kwestie pozostają nie załatwione – wiele z nich jest natomiast realizowane w trybie dwustronnej współpracy z poszczególnymi państwami UE, np. Rosja zdołała podpisać oddzielne porozumienia o Partnerstwie dla Modernizacji z Danią, Francją i Niemcami. <iwo>