Analizy

Niemcy i Rosja o bezpieczeństwie

4–5 czerwca odbyło się spotkanie kanclerz Angeli Merkel i prezydenta Dmitrija Miedwiediewa w Mesebergu k. Berlina. Zaprezentowanie po spotkaniu wspólnej propozycji utworzenia unijno-rosyjskiego gremium ds. bezpieczeństwa europejskiego pokazuje, że RFN nadal chce odgrywać rolę państwa kształtującego relacje UE z Rosją.

W trakcie spotkania kanclerz Merkel i prezydent Miedwiediew rozmawiali na temat kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego, stosunków unijno-rosyjskich oraz rezultatów szczytu UE–Rosja, który odbył się kilka dni wcześniej w Rostowie nad Donem. Rosja zabiegała przed szczytem m.in. o ustalenie „mapy drogowej” dotyczącej zniesienia wiz, czemu sprzeciwiły się m.in. Niemcy, które obawiają się nielegalnej migracji i zorganizowanej przestępczości. We wspólnym memorandum ogłoszonym w Mesebergu obaj liderzy zaproponowali – ku zdziwieniu unijnych partnerów Niemiec – utworzenie Unijno-Rosyjskiego Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa, którego członkiem mieliby być ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich UE oraz Rosji wraz z Wysokim Przedstawicielem UE ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Gremium to miałoby opracować zasady funkcjonowania cywilnego i wojskowego „mechanizmu zarządzania konfliktami” w Europie, którego przydatność miałaby zostać sprawdzona przy rozwiązaniu konfliktu w Naddniestrzu w ramach istniejącego formatu rozmów 5+2. RFN przedstawiła niemiecko-rosyjską inicjatywę 8 czerwca na forum Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa UE, który obecnie raz w miesiącu konsultuje się z ambasadorem Rosji przy UE. Proponując podniesienie rangi obrad unijno-rosyjskich, RFN chce doprowadzić do zacieśnienia współpracy UE–Rosja w sferze bezpieczeństwa, którą uważa za niewystarczającą i wyjść naprzeciw propozycji Miedwiediewa sprzed roku, kiedy zaapelował on o utworzenie nowej architektury bezpieczeństwa europejskiego. <jus, krut>