Polsko-czeska platforma analityczna

platforma_plcz.png

 

Dnia 24 września 2009 r. w Warszawie zainaugurowała pracę Polsko-Czeska Platforma Analityczna. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie współpracy polskich i czeskich ośrodków analitycznych poprzez stworzenie zasad współpracy, które ułatwią stały monitoring stosunków polsko-czeskich, bieżącą wymianę poglądów oraz wspólne prace nad rekomendacjami dotyczącymi współpracy polsko-czeskiej w realizacji polityki zagranicznej i europejskiej obydwu państw. Projekt został zainicjowany przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM), Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW), Instytut Stosunków Międzynarodowych w Pradze (ÚMV), Międzynarodowy Instytut Politologiczny Uniwersytetu Masaryka w Brnie (IIPS) oraz Stowarzyszenie na rzecz Spraw Międzynarodowych w Pradze (AMO).

 

Informacje o pierwszych trzech spotkaniach Polsko-Czeskiej Platformy Analitycznej: