Spotkanie polsko-czeskiej platformy analitycznej w Ostrawie

W Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie 15 listopada odbyło się kolejne robocze spotkanie polsko-czeskiej platformy analitycznej, zorganizowane przez Ośrodek Studiów Wschodnich we współpracy z  Instytutem Stosunków Międzynarodowych (ÚMV) w Pradze i Stowarzyszeniem Polityki Zagranicznej (AMO). Rozmowy dotyczyły stanu i perspektyw stosunków polsko-czeskich oraz współpracy w polsko-czesko-słowackim obszarze Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Tritia.
 
W spotkaniu wzięli udział wicedyrektor ÚMV Michal Kořan, zastępca dyrektora Biura Badawczego AMO Vít Dostál, Petr Kupka z Międzynarodowego Instututu Politologicznego w Brnie, Tomáš Strážay z Centrum Badawczego Słowackiego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej, przedstawiciele Ministerstw Spraw Zagranicznych: Konsul Generalna RP w Ostrawie Anna Olszewska, zastępca Ambasadora RCz w Warszawie Martin Svárovský, zastępca Ambasadora RP w Bratysławie Piotr Samerek, naczelnik Wydziału Środkowoeuropejskiego w Departamencie Polityki Europejskiej MSZ RP Andrzej Osiak i Piotr Wysocki z Ambasady RP w Pradze oraz analitycy OSW – Mateusz Gniazdowski, Jakub Groszkowski, Marta Szpala i Andrzej Wilk. Współpracę transgraniczną w obszarze Tritia przedstawił Hynek Orság - dyrektor Departamentu Projektów Europejskich Urzędu Kraju Morawsko-Śląskiego w Ostrawie.
 
Podsumowanie: [PL] [CZ]