Program "Think Visegrad Fellowships": spotkanie z Oaną Popescu

27 lipca w OSW odbyło się spotkanie z Oaną Popescu, dyrektorką rumuńskiego think tanku Global Focus, podczas którego prelegentka wygłosiła prezentację pt. "New geopolitical circumstances and new models of regional cooperation in a wider Central Europe – a Romanian perspective". Spotkanie podsumowywało miesięczny pobyt studyjny Oany Popescu w OSW, który był częścią programu "Think Visegrad Fellowships", realizowanego w konsorcjum Think Visegrad, dzięki wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.


 

Więcej o Think Visegrad–V4 Think Tank Platform: Think Visegrad

Projekt współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.Visegrad Fund

Więcej o projekcie:

https://www.osw.waw.pl/pl/projekty/wsparcie-v4-dla-panstw-balkanow-zachodnich-w-procesie-integracji-europejskiej