Ryszarda Formuszewicz
główny specjalista
Były pracownik OSW

Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz komparatystyki prawniczej na Reńskim Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn. W OSW od 2019 r. Wcześniej pracowała w Instytucie Zachodnim (1999–2009), w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (2009–2014), a następnie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego (Departament Analiz Strategicznych). W latach 2016–2017 była oddelegowanym koordynatorem projektów w Fundacji Genshagen.

Tematy badawcze
 • polityka zagraniczna i europejska Niemiec
 • stosunki francusko-niemieckie
 • wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE
 • relacje polsko-niemieckie

 

Ważniejsze publikacje
 • Traktatowe podstawy współpracy Francji i Niemiec (z tłumaczeniem tekstów źródłowych), „Nowa Europa”, numer specjalny 1 (8) /2020 
 • Im Westen was Neues? Der deutsch-französische Vertrag von Aachen aus polnischer Perspektive, w: Frankreich Jahrbuch 2019 „Der Aachener Vertrag und das Deutsch-Französische Parlamentsabkommen“, Springer VS 2020, s. 59-68 
 • Niemcy wobec dekady kryzysu 2008-2017 w świetle debat budżetowych w Bundestagu, „Sprawy Międzynarodowe” nr 2/2019, s. 67-87
 • Niemcy wobec dekady kryzysu 2008-2017, w: „Współczesne państwa a kryzys liberalnego Zachodu” pod redakcją Marka A. Cichockiego, Warszawa 2019, s. 107-145
 • Pożegnanie z rutyną: Niemcy po wyborach do Bundestagu, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2018, nr 1, s. 71-81
 • „Eksperci: Diagnoza i prognoza stosunków z Niemcami w ramach Unii Europejskiej”, w: „Polskie elity polityczne wobec stosunków z Niemcami w ramach Unii Europejskiej” pod redakcją Krzysztofa Malinowskiego, Poznań 2017, s. 169-211
 • Heading for New Shores with Mutiny on Board: The AfD in the European Parliament, “The Polish Quarterly of International Affairs” nr 2/2015, s. 45–58
 • Biznes z asekuracją. Niemiecko-rosyjska współpraca w sektorze gazowym w kontekście konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, „Bezpieczeństwo narodowe” nr 2015/II, s. 57-76 
 • Zainteresowanie Niemiec polskim członkostwem w strefie euro perspektywa polityczna, „Sprawy Międzynarodowe” 2014 nr 2, s. 111-120 wspólnie z Dorotą Liszczyk: The Staffing Policy of the European External Action Service—Stocktaking Ahead of the 2013 Review, “The Polish Quarterly of International Affairs” 2013, nr 1, s. 139-160
 • Waiting for Germany’s European Choices, “The Polish Quarterly of International Affairs”, 2013, nr 2, s. 5-10
 • Niemcy wobec przełomu politycznego w Afryce Północnej, „Sprawy Międzynarodowe” 2011, nr 3,  s. 87-102
 • Na ścieżce wzrostu. Polityka Polski wobec Niemiec, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 2011, s. 123-135
 • Polityka Polski wobec Niemiec, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 2010, s. 99-118wspólnie z Jakubem Kumochem: The Practice of Appointing the Heads of EU Delegations in the Wake of Council Decision on the European External Action Service, Warszawa 2010