Ryszarda Formuszewicz
Senior Fellow
Department for Germany and Northern Europe

A graduate of law at Adam Mickiewicz University in Poznań and comparative law at  University of Bonn, Germany. She worked at Institute for Western Affairs (1999-2009), Polish Institute of International Affairs (2009-2014) and National Security Bureau (Department of Strategic Analyses). In 2016-2017 she was a delegated project coordinator for Genshagen Foundation.

Expertise

 

  •  Germany’s foreign and EU policies
  • The Common Foreign and Security Policy of the European Union

 

 

Major publications

Pożegnanie z rutyną: Niemcy po wyborach do Bundestagu, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2018, nr 1, s. 71;

„Eksperci: Diagnoza i prognoza stosunków z Niemcami w ramach Unii Europejskiej”, [w:] „Polskie elity polityczne wobec stosunków z Niemcami w ramach Unii Europejskiej” pod redakcją Krzysztofa Malinowskiego, Poznań 2017, s. 169;

Heading for New Shores with Mutiny on Board: The AfD in the European Parliament, w: “The Polish Quarterly of International Affairs” nr 2/2015, s. 45-58;

Biznes z asekuracją. Niemiecko-rosyjska współpraca w sektorze gazowym w kontekście konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, „Bezpieczeństwo narodowe” nr 2015/II, s. 57;

Zainteresowanie Niemiec polskim członkostwem w strefie euro perspektywa polityczna, „Sprawy Międzynarodowe” 2014 nr 2, s. 111;

The Staffing Policy of the European External Action Service—Stocktaking Ahead of the 2013 Review (współautorka Dorota Liszczyk), “The Polish Quarterly of International Affairs” 2013, nr 1, s. 139;

Waiting for Germany’s European Choices, “The Polish Quarterly of International Affairs”, 2013, nr 2, s. 5;

Niemcy wobec przełomu politycznego w Afryce Północnej, „Sprawy Międzynarodowe” 2011, nr 3,  s. 87;

Na ścieżce wzrostu. Polityka Polski wobec Niemiec, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 2011, s. 123;

Polityka Polski wobec Niemiec, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 2010, s. 99;

The Practice of Appointing the Heads of EU Delegations in the Wake of Council Decision on the European External Action Service ( współautor Jakub Kumoch), Warszawa 2010