Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Ośrodek Studiów Wschodnich
im. Marka Karpia przewiduje przeprowadzić w 2019 roku.

Podmiot udostępniający: OSW
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Hubert Różyk
Data wytworzenia: 2018-02-13
Data modyfikacji: 2019-02-13