Status prawny

Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia jest państwową osobą prawną nadzorowaną przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

 

Ośrodek działa na podstawie następujących aktów prawnych:

- Ustawa o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia z dnia 15 lipca 2011 roku (Dz.U. z 2011 nr 173 poz. 1029)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Studiów Wschodnich im. Marka Karpia z dnia 12 października 2011 roku (Dz.U. z 2011 nr 226 poz. 1356)

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. nr 121 z 1994 roku, poz. 591 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 z 2004 roku, poz. 177 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. nr 21 z 1998 roku, poz. 94 z późniejszymi zmianami)
 

Podmiot udostępniający: OSW
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Siekierska
Data wytworzenia: 2011-02-15
Data modyfikacji: 2013-11-29