Status prawny

Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia jest państwową osobą prawną nadzorowaną przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

 

Ośrodek działa na podstawie następujących aktów prawnych:

- Ustawa o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia z dnia 15 lipca 2011 roku (Dz.U. z 2011 nr 173 poz. 1029)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Studiów Wschodnich im. Marka Karpia z dnia 12 października 2011 roku (Dz.U. z 2011 nr 226 poz. 1356)

Podmiot udostępniający: OSW
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Leś
Data wytworzenia: 2011-02-15
Data modyfikacji: 2019-09-26