Struktura organizacyjna

DYREKCJA

Dyrektor:
Wojciech Konończuk

Wicedyrektorzy:
Justyna Gotkowska
Jakub Jakóbowski
Elżbieta Zaleska

PION ANALITYCZNY

Zespół Rosyjski
Zespół Białorusi, Ukrainy i Mołdawii
Zespół Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej
Zespół Środkowoeuropejski
Zespół Niemiec i Europy Północnej
Zespół Chiński
Zespół Bezpieczeństwa i Obronności
Samodzielni eksperci

PION WSPARCIA

Podmiot udostępniający: OSW
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Leś
Data wytworzenia: 2011-02-15
Data modyfikacji: 2023-07-12