4/2016 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi ochrony fizycznej osób i mienia w budynku przy ul. Koszykowej 6a

Postępowanie prowadzone przez Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia i Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie w trybie przetargu nieograniczonego na: usługi ochrony fizycznej osób i mienia w budynku przy ul.  Koszykowej 6a, 00-564 Warszawa oraz nadzorowanie terenu przed i wokół budynku.

Dane adresowe Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę:

Konsorcjum firm: CERBER SECURITY Sp. z o.o., ul. Wolska 84/86, 01 141 Warszawa
BASMA SECURITY Sp. z o.o., Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62, 01 424 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta nie podlegająca odrzuceniu, która zawiera najkorzystniejszą cenę – stawka netto za godz. pracy: 14,60 zł.

Poniżej załączono infomację o wyborze najkorzystniejszej oferty zatwierdzoną przez Kierowników obu jednostek organizacyjnych.

Podmiot udostępniający: OSW
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Siekierska
Data wytworzenia: 2016-11-30
Data modyfikacji: 2016-11-30