„Współczesne Chiny – potęga czy kruchość?” Zapis debaty

W piątek, 27 września podczas dorocznego spotkania pracowników, współpracowników i przyjaciół Ośrodka Studiów Wschodnich, miała miejsce debata poświęcona kondycji współczesnych Chin. Supermocarstwo czy państwo podnoszące się z upadku? Kraj, posiadający „gen ekspansjonizmu”, czy odwieczne Państwo Środka? Czy komunizm był w dziejach Chin zjawiskiem naskórkowym, czy też przemienił ich istotę? Czy mamy do czynienia z monolitem tkniętym zaledwie partykularyzmami – czy z państwem ogarniętym sprzecznościami?

O tym – ale również o kluczowych dla ładu społecznego cenach wieprzowiny, o znikających pomnikach Konfucjusza i o scenariuszach przyszłych prób sił na arenie międzynarodowej– debatowali: dr Justyna Szczudlik z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, prof. Dominik Mierzejewski z Ośrodka Spraw Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego, redaktor naczelny thinkzine’u „Nowa Konfederacja” Bartłomiej Radziejewski oraz Jakub Jakóbowski, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dyskusję moderował dyrektor OSW, dr Adam Eberhardt.

Zapraszamy do obejrzenia filmowego zapisu debaty oraz do lektury promowanego podczas spotkania najnowszego Raportu OSW „Komunistyczna Partia Chin i jej państwo. Konserwatywny zwrot Xi Jinpinga”, autorstwa Michała Bogusza i Jakuba Jakóbowskiego.