1 - 7 z 7
Komentarze OSW | | Wojciech Górecki
Rosja jako pierwsza na świecie uznała de facto zmianę władzy w Kirgistanie, która nastąpiła 7 kwietnia 2010 roku. Fakt ten, w połączeniu z wcześniejszą, skierowaną przeciwko obalonemu prezydentowi Kurmanbekowi Bakijewowi…
Analizy |
13 lipca kazaski rząd podwyższył cło na eksport ropy z Kazachstanu z dotychczasowej stawki zerowej do 20 USD za tonę. Oznacza to, że rząd rezygnuje z ulg udzielonych firmom naftowym na czas kryzysu gospodarczego. Z kolei rozszerzenie…
Analizy |
W trzecim tygodniu lipca rozpoczęły się negocjacje umów stowarzyszeniowych pomiędzy Unią Europejską a Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją. Celem nowych umów będzie ustalenie ram polityczno-prawnych dla relacji pomiędzy UE i trzema…
Analizy |
14 lipca w Kirgistanie miejsce powołanego po obaleniu prezydenta Kurmanbeka Bakijewa rządu, złożonego z liderów opozycji, zajął gabinet techniczny, mający zarządzać krajem do czasu zaplanowanych na październik wyborów parlamentarnych…
Analizy |
16–17 lipca na nieformalnym, zamkniętym dla prasy, spotkaniu ministrów spraw zagranicznych OBWE w Ałmaty ustalono, że w bieżącym roku w Kazachstanie odbędzie się pierwszy od 11 lat szczyt prezydentów państw członkowskich tej…
Analizy | | Iwona Wiśniewska
Negatywną konsekwencją powołania unii celnej jest jednak wydłużenie procesu akcesyjnego Rosji do Światowej Organizacji Handlu. Tryb wprowadzenia i charakter UC pokazuje, że dla Rosji ma ona przede wszystkim znaczenie polityczne i…
Analizy |
4–5 lipca sekretarz stanu USA Hillary Clinton odwiedziła Azerbejdżan, Armenię i Gruzję. Wizytę zdominowały gesty administracji prezydenta Baracka Obamy pod adresem gospodarzy mające na celu poprawę wizerunku USA i podkreślenie stałego…