Analizy

Kazachstan: jest zgoda na zorganizowanie szczytu OBWE

16–17 lipca na nieformalnym, zamkniętym dla prasy, spotkaniu ministrów spraw zagranicznych OBWE w Ałmaty ustalono, że w bieżącym roku w Kazachstanie odbędzie się pierwszy od 11 lat szczyt prezydentów państw członkowskich tej organizacji. Zgoda na zorganizowanie szczytu jest głównym efektem spotkania i sukcesem Kazachstanu. 
Zorganizowanie szczytu przywódców państw członkowskich OBWE było jednym z głównych celów politycznych Kazachstanu na przestrzeni ostatniego roku. Ostateczna zgoda Waszyngtonu, który do ostatniego momentu, jako jedyny dystansował się wobec tego projektu, jest więc niewątpliwym sukcesem dyplomatycznym Astany. Poza tym, efektem spotkania jest decyzja o zwiększeniu wsparcia OBWE dla Kirgistanu, m.in. poprzez wysłanie do tego kraju grupy policjantów (52 osoby na cztery miesiące), których zadaniem będzie szkolenie i pomoc kirgiskiej milicji. Kwestia skierowania międzynarodowych sił policyjnych do Kirgistanu była dyskutowana, jednak w tej sprawie nie osiągnięto porozumienia. Szczyt OBWE stał się natomiast pretekstem do zademonstrowania przez Kazachstan gotowości udzielenia Kirgistanowi pomocy gospodarczej (Astana przypomniała o swoich dotychczasowych inicjatywach, w tym o przyznaniu pomocy humanitarnej wartości 10 mln USD).
W ostatnich tygodniach Astana zintensyfikowała (zarówno na forum organizacji, jak i na poziomie dwustronnym) działania mające na celu pomoc w odbudowie Kirgistanu. Zorganizowane z inicjatywy Kazachstanu spotkanie było próbą aktywizacji krytykowanego za bezczynność w sytuacji konfliktu w tym kraju OBWE. <wol>