Analizy

Negocjacje umów stowarzyszeniowych pomiędzy UE i państwami Kaukazu rozpoczęte

W trzecim tygodniu lipca rozpoczęły się negocjacje umów stowarzyszeniowych pomiędzy Unią Europejską a Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją. Celem nowych umów będzie ustalenie ram polityczno-prawnych dla relacji pomiędzy UE i trzema państwami Kaukazu Południowego. Stowarzyszenie z UE jest jednym z głównych celów Partnerstwa Wschodniego.
Nowe umowy, które najprawdopodobniej zostaną zawarte po kilkuletnich negocjacjach, będą określać ramy dla dialogu politycznego, współpracy w wymiarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, polityk sektorowych, a także handlu. W skład umów stowarzyszeniowych z Armenią i Gruzją wejdą umowy o pogłębionym i kompleksowym wolnym handlu zakładające liberalizację przepływu towarów, usług i kapitału pomiędzy stronami umowy, a także harmonizację części armeńskiego i gruzińskiego prawodawstwa i instytucji związanych z handlem i działalnością gospodarczą ze standardami unijnymi. Azerbejdżan nie spełnia wstępnego warunku wstąpienia do strefy wolnego handlu stawianego przez UE, jakim jest członkostwo w WTO. Spośród trzech państw Kaukazu najbardziej zaawansowana pod względem relacji z UE jest Gruzja. Prawdopodobnie negocjacje z tym państwem przebiegać będą sprawniej niż z Armenią i Azerbejdżanem. Stowarzyszenie z UE jest jednym z głównych celów Partnerstwa Wschodniego. Umowy stowarzyszeniowe pomiędzy UE i państwami partnerskimi zastąpią dotychczasowe umowy o partnerstwie i współpracy. Podobne negocjacje UE prowadzi z Mołdawią i Ukrainą. <sza>