1 - 9 z 9
Punkt widzenia | | Tomasz Dąborowski

Główne elementy transformacji środkowoeuropejskich rynków gazu, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na rynkach Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

Punkt widzenia | | Maciej Falkowski

W porównaniu z latami ubiegłymi sytuacja na Kaukazie Północnym uległa stabilizacji - głównie w wymiarze działalności islamskiego podziemia zbrojnego.

Punkt widzenia | | Witold Rodkiewicz

Udział państw Azji w międzynarodowych więziach gospodarczych Rosji nie zwiększył się w porównaniu z udziałem Europy i Ameryki Północnej.

Punkt widzenia | | Jolanta Darczewska

Jako rodzaj echa opinii publicznej, rosyjski humor polityczny jest przyczynkiem do badań społecznej percepcji FSB.

Punkt widzenia | | Jolanta Darczewska

Wojny informacyjne mają w Rosji długą tradycję. Tekst stanowi próbę zrekonstruowania zarysu ich teorii, a także praktycznego zastosowania podczas operacji krymskiej.  

Punkt widzenia | | Andrzej Sadecki

Viktor Orbán dokonał w państwie zmian na dużą skalę, podważających dotychczasowy porządek gospodarczy i polityczny.

Punkt widzenia | | Tadeusz A Olszański

Podział na historyczne „sub-Ukrainy” zaciera się, zwłaszcza w świadomości młodego pokolenia.

Punkt widzenia | | Anna Kwiatkowska-Drożdż

W RFN brak pomysłu na nową długofalową strategię współpracy z Federacją Rosyjską pod rządami Putina.

Punkt widzenia | | Justyna Gotkowska

Norwegia jest obecnie jedynym „starym” krajem członkowskim NATO, dla którego tradycyjny wymiar obrony zbiorowej NATO ma duże znaczenie.