1 - 10 z 15
Analizy | | Konrad Popławski
 18 lutego Federalny Urząd Statystyczny opublikował pełne dane dotyczące niemieckiego handlu zagranicznego. Dane za rok 2010, w którym nastąpiło silne odbicie niemieckiej gospodarki, a PKB wzrósł o 3,6%, pokazują, jak zmieniły się…
Analizy |
16 lutego dziennik Süddeutsche Zeitung zarzucił ministrowi obrony, Karlowi-Theodorowi zu Guttenbergowi (CSU), umieszczenie w jego wydanej w 2009 roku pracy doktorskiej obszernych fragmentów z artykułów prasowych i opracowań…
Analizy |
20 lutego odbyły się przedterminowe wybory do parlamentu Hamburga. Zwycięzcą wyborów jest SPD, która zdobyła większość bezwzględną i utworzy samodzielny rząd. Największą porażkę poniosła chadecja, która po 10 latach będzie zmuszona…
Analizy | | Artur Ciechanowicz
Uchwała może być uznana za katalog aktualnych priorytetów niemieckiej polityki historycznej. W przyjętym dokumencie przeważa punkt widzenia lansowany m.in. przez Związek Wypędzonych, zgodnie z którym naród niemiecki należy do grona…
Analizy |
9 lutego Federalny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące niemieckiego handlu zagranicznego za rok 2010. Eksport wzrósł o 18,5% do 951,9 mld euro względem roku 2009, natomiast import zwiększył się o 20% do 797,6 mld euro.…
Analizy |
11 lutego prezes Bundesbanku Axel Weber ogłosił, że nie będzie się starał o kolejną kadencję. Decyzja ta oznacza jednocześnie jego rezygnację z ubiegania się o stanowisko prezesa Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Weber uzasadnił…
Analizy |
12 lutego minister spraw zagranicznych RFN Guido Westerwelle z wysokimi urzędnikami Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Współpracy Rozwojowej przebywał w Tunezji. Szef niemieckiego MSZ przyjechał z ofertą intensyfikacji…
Analizy | | Anna Kwiatkowska-Drożdż, Konrad Popławski
Stanowisko niemieckie w kwestii reformy strefy euro ewoluuje od jakiegoś czasu i wychodzi daleko poza postulowane początkowo wzmocnienie Paktu Stabilności i Wzrostu. Po pierwsze, kanclerz Angela Merkel przystała na propozycję…
Analizy |
7 lutego Ministerstwo Obrony przedstawiło plany reorganizacji resortu i struktur dowodzenia Bundeswehry, w których departamenty i sztaby obecnie często się dublują. Celem jest poprawa planowania strategicznego i operacyjnego resortu…
Analizy |
4–6 lutego w Monachium odbyła się doroczna Konferencja Bezpieczeństwa, na której jednym z poruszanych tematów było bezpieczeństwo cybernetyczne. Według przedstawicieli RFN występujących na konferencji ataki cybernetyczne są obecnie…