Analizy

Niemiecki eksport znowu rośnie

9 lutego Federalny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące niemieckiego handlu zagranicznego za rok 2010. Eksport wzrósł o 18,5% do 951,9 mld euro względem roku 2009, natomiast import zwiększył się o 20% do 797,6 mld euro. Przyczynami wzrostu wymiany z zagranicą były poprawa koniunktury światowej i sytuacji gospodarczej w Niemczech, osłabienie euro oraz wsparcie finansowe udzielane eksporterom przez rząd RFN.
Dobre wyniki niemieckiego handlu zagranicznego spowodowały, że Niemcy umocniły się na drugim miejscu za Chinami w rankingu największych eksporterów świata. Jednocześnie niemieckie obroty handlowe powróciły do poziomów z 2007 roku po zeszłorocznych silnych spadkach eksportu o 18,4% oraz importu o 17,5%. Pewnym zaskoczeniem jest wyższa dynamika importu niż eksportu, czego przyczyną był wyższy niż w ubiegłych latach niemiecki wzrost gospodarczy w tempie 3,6%. Pomimo to wciąż rośnie nadwyżka handlowa Niemiec (nadwyżka eksportu nad importem), która zwiększyła się do 154,3 mld euro (ok. 6% PKB).
Niemcy eksportują większość towarów do Unii Europejskiej (60%, przy czym 40,5% eksportu trafia do strefy euro). Eksport do Polski w 2010 roku wyniósł 30,5 mld euro (wzrost o 18,8%), a import – 28,4 mld euro (wzrost o 18,2%). Dynamicznie rośnie sprzedaż niemieckich towarów poza UE. Coraz ważniejszy dla Niemiec staje się handel z gospodarkami wschodzącymi, tj. z Chinami, Indiami czy Brazylią. Rząd wspiera ekspansję niemieckich firm gwarancjami eksportowymi, na które w zeszłym roku przeznaczył 32,5 mld euro (wzrost o 45%), przy czym największe gwarancje uzyskały firmy eksportujące do Rosji, Chin, Szwajcarii i Brazylii. Należy oczekiwać, że wzrastające znaczenie gospodarek wschodzących dla RFN będzie prowadzić do intensyfikacji stosunków gospodarczych Niemiec z tymi krajami. <pop>