1 - 5 z 5
Analizy |

Minister energetyki Litwy Arvydas Sekmokas oświadczył 18 maja, iż sytuacja w wyłączonej z eksploatacji w grudniu 2009 roku Ignalińskiej Elektrowni Atomowej jest krytyczna. Wydano 60% środków z funduszu (głównie środki UE)…
Analizy |

Komisja Europejska w Raporcie Konwergencji opublikowanym 12 maja wnioskuje o przyjęcie Estonii do strefy euro w 2011 roku. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą ministrowie finansów państw UE na początku lipca br., ale wydaje się, że…

Analizy |

27 maja Estonia jako pierwsze państwo z obszaru b. ZSRR zostanie przyjęta do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Tallin oczekuje również, że 1 stycznia 2011 roku zostanie kolejnym członkiem strefy euro.…
Analizy |

Rząd przyjął 4 maja koncepcję nowelizacji ustawy o elektroenergetyce i reformę sektora dla wdrożenia III pakietu energetycznego UE. Przegrupowane zostaną najważniejsze spółki działające w elektroenergetyce. Reforma stanowi…
Analizy |

11 maja podczas wizyty premiera Andrusa Ansipa w Ammanie państwowa spółka Eesti Energia podpisała umowę na eksploatację jordańskich złóż łupków bitumicznych. Pod koniec kwietnia br. o współpracy w wydobyciu i przerobie tego…