Analizy

Estonia inwestuje w łupki bitumiczne

11 maja podczas wizyty premiera Andrusa Ansipa w Ammanie państwowa spółka Eesti Energia podpisała umowę na eksploatację jordańskich złóż łupków bitumicznych. Pod koniec kwietnia br. o współpracy w wydobyciu i przerobie tego surowca szef estońskiego rządu rozmawiał również z władzami Maroka. Estonia jest światowym liderem w wydobyciu łupków bitumicznych i jedynym krajem, w którym stanowią one podstawę przemysłu energetycznego.

Podpisana 11 maja umowa przewiduje, że estońska spółka Eesti Energia przeprowadzi analizę możliwości i opłacalności inwestycji w Jordanii, a następnie podejmie decyzję o uruchomieniu pierwszej w tym kraju elektrowni łupkowej oraz fabryki przerabiającej ten surowiec na ropę. Dla Estonii umowa z Ammanem oznacza możliwości rozwoju jednej z najważniejszych branży własnego przemysłu.

W Estonii działają dwie największe na świecie elektrownie łupkowe, które zapewniają obecnie ponad 90% energii elektrycznej zużywanej w tym kraju. Ich dalszna modernizacja będzie największą inwestycją energetyczną w najbliższych latach. Jednocześnie Estonia rozwija technologie pozyskiwania ropy z łupków. W 2009 roku prywatna spółka VKG otworzyła w północno-wschodniej części kraju nową fabrykę, w której rocznie ma być pozyskiwane ok. 600 tys. baryłek ropy i 30 mln m3 gazu. Eesti Energia wspólnie z fińską firmą Oututec do roku 2012 ma uruchomić kolejną fabrykę, gdzie powstawać będzie ok. 2 mln baryłek ropy rocznie.
Pomimo prognozowanego w kolejnych latach zmniejszenia się udziału łupków w strukturze zużycia energii pierwotnej Estonii, przemysł łupkowy pozostaje jednym z fundamentów bezpieczeństwa energetycznego państwa, a inwestycje w jego modernizację i rozwój należą do priorytetowych i największych w kraju. <pas>