Analizy

Estonia w OECD i coraz bliżej strefy euro

27 maja Estonia jako pierwsze państwo z obszaru b. ZSRR zostanie przyjęta do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Tallin oczekuje również, że 1 stycznia 2011 roku zostanie kolejnym członkiem strefy euro. Pomimo głębokiego kryzysu ekonomicznego w 2009 roku estońska gospodarka pozostaje jedną z najbardziej rozwiniętych i konkurencyjnych spośród nowych państw członkowskich UE, a zgodnie z ostatnimi prognozami Komisji Europejskiej wzrost PKB w Estonii w przyszłym roku może być najwyższy w całej Wspólnocie.

10 maja sekretarz generalny OECD ogłosił, że Estonia razem ze Słowenią i Izraelem zostaną członkami organizacji skupiającej ponad 30 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. Członkostwo w OECD mającej charakter przede wszystkim konsultacyjno-doradczy ma dla Estonii głównie prestiżowe znaczenie. W trakcie trzyletniego procesu akcesyjnego Estonia wypełniła szereg wymagań dotyczących m.in. liberalizacji poszczególnych sektorów gospodarki. W opublikowanym 9 maja przez Światowe Forum Ekonomiczne rankingu konkurencyjności, gospodarka Estonii zajmuje 12. miejsce w UE, a spośród nowych państw członkowskich jest liderem – sąsiadujące Łotwa i Litwa zajmują odpowiednio 20. i 22. miejsce.
Pomimo że w roku 2009 estoński PKB obniżył się o 15%, Estonii udało się dzięki cięciom wydatków państwowych i podniesieniu podatków ograniczyć deficyt budżetowy i tym samym wypełnić kryteria ekonomiczne niezbędne do wejścia do strefy euro. Według ostatniej prognozy Komisji Europejskiej, PKB Estonii w tym roku nieznacznie wzrośnie, a przewidywany na 2011 roku wzrost o 3,8% może być najwyższy w UE. <pas>