1 - 9 z 9
Analizy | | Konrad Popławski
Niemcy miałyby traktować emisję „obligacji elitarnych” jako alternatywny scenariusz w przypadku braku zgody krajów UE na wprowadzenie postulowanych przez RFN zmian traktatowych w obszarze dotyczącym strefy euro.
Analizy | | Konrad Popławski
24 listopada odbyła się w niemieckim Bundestagu debata dotycząca przyszłego kształtu wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020. Podczas debaty swoje wnioski przedstawiły koalicja CDU/CSU/FDP oraz opozycyjna SPD.
Analizy | | Jakub Groszkowski
23–24 listopada premier niemieckiego kraju związkowego Bawaria Horst Seehofer przebywał z oficjalną wizytą w Czechach, podczas której spotkał się m.in. z czeskim premierem Petrem Nečasem. Głównymi tematami rozmowy polityków były…
Analizy | | Marta Zawilska-Florczuk
25–27 listopada odbył się w Kilonii federalny zjazd Partii Zielonych poświęcony przede wszystkim finansom państwa.
Analizy | | Konrad Mazur
15 listopada operatorzy czterech największych niemieckich sieci przesyłowych opublikowali średnioterminową prognozę rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) w Niemczech.
Analizy | | Artur Ciechanowicz
Jest to reakcja na ujawnienie przez media informacji o działalności trzyosobowego gangu niewykrytego przez policję, który w latach 2000–2007 zamordował dziewięciu imigrantów i policjantkę. Z informacji mediów wynika, że członkowie…
Analizy | | Marta Zawilska-Florczuk
Zjazd partyjny rządzącej w Niemczech chadecji 14–15 listopada w Lipsku obok kwestii społecznych i edukacyjnych poświęcony był przede wszystkim polityce europejskiej. W uchwale dotyczącej wizji przyszłego zarządzania UE podkreślono…
Analizy | | Artur Ciechanowicz
Najważniejszym wnioskiem raportu jest konkluzja, że antysemityzm jest głęboko zakorzeniony i rozpowszechniony w społeczeństwie niemieckim, jednak siła całego zjawiska od początku pierwszej dekady nowego wieku znacząco spadła.
Analizy | | Konrad Mazur
26 października urząd antymonopolowy RFN wydał zgodę na zakup niemieckiej spółki Envacom przez Gazprom. Rosyjski koncern od kilku miesięcy starał się o kupno tej firmy, działającej w sektorze energii odnawialnej, telekomunikacji i IT…