1 - 7 z 7
Raport OSW | | Konrad Popławski

Niemcy jako największy płatnik do budżetu UE będą mieć zasadniczy wpływ na kształt ram finansowych po 2013 roku. Stanowisko RFN staje się coraz istotniejsze z racji asertywnie prowadzonej polityki, a także kluczowej roli tego kraju w…

Raport OSW | | Konrad Popławski
Celem raportu jest spojrzenie na budżet UE z punktu widzenia RFN jako jednego z największych beneficjentów polityk unijnych. Raport szczegółowo przedstawia uwarunkowania, które wpływają na kontekst polityczny i gospodarczy niemieckiej…
Raport OSW | | Iwona Wiśniewska
W ostatniej dekadzie obserwujemy rosnącą aktywność rosyjskich przedsiębiorstw z sektorów pozaenergetycznych na arenie międzynarodowej. W przypadku koncernów metalurgii nieżelaznej Norylskiego Nikla i Rusalu można nawet mówić o…
Raport OSW | | Marek Menkiszak
W ostatnich trzech latach wyraźnie wzrosła dynamika rosyjskiej aktywności zagranicznej w sferze nuklearnej. Możemy tu mówić o ekspansji, która obejmuje: pozyskiwanie z zagranicy zasobów rudy uranowej; przygotowywanie nowych kontraktów…
Raport OSW | | Iwona Wiśniewska
Rosyjska zagraniczna aktywność gospodarcza to nie tylko wzrost inwestycji zagranicznych, ale również umacnianie się kraju jako eksportera przede wszystkim w branży surowcowej: gazowej, naftowej, metalowej. 
Raport OSW | | Iwona Wiśniewska, Agata Łoskot-Strachota, Aleksandra Jarosiewicz, Zuzanna Brunarska
 
EU needs to develop a fully-fledged external energy policy; i.e. a common, coherent, strategic approach that build bridges between the interests and needs of the EU integrated energy market on the one hand and supplier…
Raport OSW | | Agata Łoskot-Strachota
Komisja Europejska odniosła się do tych kwestii w Strategii Energetycznej dla Europy na lata 2011–2020, a pytania o najważniejsze kierunki, cele i narzędzia zagranicznej polityki energetycznej UE są przedmiotem ogłoszonych przez…