1 - 6 z 6
Analizy |
Premier Węgier Viktor Orban podczas spotkań delegacji rządowej w Brukseli i w Paryżu (17 i 19 listopada) zaprezentował główne założenia przypadającego na pierwsze półrocze 2011 roku przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Rząd…
Analizy |
16 listopada węgierskie Zgromadzenie Krajowe poważnie ograniczyło kompetencje Trybunału Konstytucyjnego. Nowe przepisy przeforsowane przez Fidesz i sprzymierzonych z nimi chadeków niemal zupełnie pozbawiają Trybunał Konstytucyjny…
Analizy |
16 listopada współrządząca konserwatywna Obywatelska Partia Demokratyczna (ODS) i opozycyjna Czeska Partia Socjaldemokratyczna (CzSSD) uzgodniły powołanie koalicji w samorządzie stolicy. Tym samym ODS odrzuciła współpracę w…
Analizy |
11 listopada prezydent Czech Vaclav Klaus podczas prywatnej wizyty w Moskwie spotkał się z premierem Rosji Władimirem Putinem. Tematem ich rozmowy była czesko-rosyjska współpraca gospodarcza, przede wszystkim udział rosyjsko-czeskiego…
Analizy |
Czeski parlament głosami centroprawicy przyjął rządowy projekt planu wojskowych misji zagranicznych do 2013 roku. Zakłada on zwiększenie kontyngentu w Afganistanie o 180 żołnierzy, przy niemal zupełnym wycofaniu się z misji w Kosowie…
Analizy |
31 października–2 listopada z oficjalną wizytą w Chinach przebywał premier Węgier Viktor Orban. Węgry zabiegają o poszerzenie współpracy gospodarczej z Chinami, w tym o przyciągnięcie chińskich inwestycji. Chińskie przedsiębiorstwa…