1 - 10 z 54
Raport OSW | | Sławomir Matuszak
  Spis treści WSTĘP TEZY I.       PRODUKCJA ROLNA 1.      Uwarunkowania naturalne
Raport OSW | | Andrzej Wilk
W drugiej dekadzie XXI wieku Mińsk utracił resztki samodzielnych zdolności obronnych i całkowicie oddał Moskwie inicjatywę w tym zakresie, zadowalając się pozorami suwerenności. Białorusko-rosyjska integracja wojskowa ma charakter…
Prace OSW | | Jakub Jakóbowski, Kamil Kłysiński
Intensywny rozwój stosunków chińsko-białoruskich w okresie ostatnich kilkunastu lat napędzany był przez rosnące globalne ambicje Pekinu, a także dążenie Mińska do uzyskania środków na modernizację gospodarki przy jednoczesnym, przynajmniej…
Raport OSW | | Kamil Kłysiński, Wojciech Konończuk
Wybuch konfliktu rosyjsko-ukraińskiego w 2014 r. stał się punktem zwrotnym w polityce pamięci Białorusi i sprawił, że reżim musiał mocniej niż dotychczas zaakcentować białoruską odrębność wobec Rosji. Jednym z kluczowych narzędzi do…
Raport OSW | | Wojciech Konończuk
Polska należy do tych nielicznych państw europejskich, których istotna część dziedzictwa kulturowego znajduje się poza ich obecnymi granicami. Wiele ważnych dla polskiej historii i kultury zabytków architektury (zespołów miejskich,…
Raport OSW | | Marta Jaroszewicz
Wzmożona fala migracyjna z Ukrainy do Polski, która rozpoczęła się w 2014 roku, zaczyna powoli hamować. Migracja ta ma nadal głównie czasowy charakter i trudno ocenić, w jakim stopniu może się przekształcić w formę osiedleńczą. Zapewne z…
Prace OSW | | Sławomir Matuszak
Wojna ukraińsko-rosyjska była wstrząsem nie tylko dla ukraińskich elit politycznych i społeczeństwa, ale także okazała się swoistą terapią szokową dla ukraińskiej gospodarki. Po 2014 roku doszło do bardzo poważnych i głębokich zmian we…
Raport OSW | | Tadeusz Iwański, Krzysztof Nieczypor
Po raz pierwszy w historii niepodległej Ukrainy na siedem miesięcy przed wyborami prezydenckimi trudno jest określić nie tylko głównego kandydata do zwycięstwa, ale także skład drugiej tury. 
Prace OSW | | Joanna Hyndle-Hussein, Szymon Kardaś, Kamil Kłysiński, Wojciech Konończuk
Celem przystąpienia Białorusi w 2012 roku do budowy pierwszej białoruskiej elektrowni jądrowej w Ostrowcu była chęć zmniejszenia udziału importowanego z Rosji gazu ziemnego w produkcji energii elektrycznej.
Prace OSW | | Tomasz Piechal
Ukraina od lat pozostaje państwem silnie scentralizowanym. Jest to rezultat wyboru dokonanego przez ukraińskie elity polityczne, które u zarania niepodległości postawiły na wytworzony w czasach Związku Radzieckiego wariant stosunków między…