1 - 7 z 7
Raport OSW | | Agata Łoskot-Strachota
W związku z dużym stopniem wyeksploatowania obecnie użytkowanych zasobów i brakiem znaczących inwestycji w nowe, w najbliższych latach najprawdopodobniej utrzyma się stały poziom wydobycia gazu lub dojdzie do spadku poziomu produkcji.
Punkt widzenia | | Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
W roku 2000 po niemal dekadzie rządów pierwszego rosyjskiego prezydenta Borysa Jelcyna do władzy doszedł Władimir Putin. Jeszcze jako premier, a potem kandydat na prezydenta zapowiedział reformę państwa. Jej główne założenia zostały…
Prace OSW | | Wojciech Konończuk
 „Sprawa  Jukosu” była  wielowątkowym  procesem  mającym  wiele przyczyn. Analiza rozwoju wydarzeń wokół firmy pokazuje, że pierwotnie Kreml nie miał ustalonej strategii działania, ale ewoluowała ona w miarę upływu czasu.
Prace OSW | | Leszek Szerepka
W dziejach Rosji okresom głębokiego chaosu towarzyszyły zwykle kryzysy demograficzne. Tak było podczas XVII-wiecznej „smuty” oraz w okresie wojen i rewolucji początku XX wieku, zakończonych przejęciem władzy przez bolszewików.
Prace OSW | | Maciej Falkowski
Kaukaz Południowy i Azja Centralna należą do priorytetowych kierunkow polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Wpływy w obu regionach są przez Rosję postrzegane przede wszystkim jako jeden z kluczowych czynnikow określajacych jej…
Raport OSW |
Spektakularne zacieśnienie stosunków i współpracy pomiędzy Niemcami i Rosją w ostatnich kilku latach wywołuje w Polsce - historycznie uzasadnione - obawy. Doceniając wagę tej problematyki, Ośrodek Studiów Wschodnich podjął jesienią 2004…
Prace OSW | | Marek Menkiszak
Przyczyny kryzysu są zróżnicowane, a część z nich ma głęboki charakter. Większość z nich ma swe źródła w Rosji i jej polityce. Do przyczyn fundamentalnych należy tu zaliczyć: brak jasno określonej tożsamości cywilizacyjnej Rosji (państwo…