1 - 10 z 12
Komentarze OSW | | Jolanta Darczewska
Tegoroczne obchody stulecia Służby Wywiadu Zagranicznego FR (dalej SWZ) podkreślają jej globalny charakter i sukcesy jako kontynuatorki wywiadu Rosji sowieckiej. Jednocześnie – mimo manifestowanego przywiązania do tradycyjnych metod (…
Komentarze OSW | | Jolanta Darczewska
Mocarstwową rolę Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej Kreml definiuje pod kątem zasobów siły. Wyjaśnia to, dlaczego powstał jego plan zintegrowania potencjału resortów siłowych w spójną wojskową organizację państwa. System,…
Punkt widzenia | | Jolanta Darczewska
Rosgwardia jest największą strukturą bezpieczeństwa wewnętrznego Federacji Rosyjskiej. Pełni funkcje samodzielne (policyjno-interwencyjną, ochrony infrastruktury krytycznej państwa, kontroli i nadzoru nad organizacjami ochrony i bronią…
Punkt widzenia | | Jolanta Darczewska
Mówi się, że o skuteczności służb specjalnych świadczy cisza medialna. Rosja jest przypadkiem szczególnym: temat służb jest tu eksploatowany ponad miarę, co jest efektem prowadzonej przez nie walki informacyjnej. Sztucznie wykreowany,…
Punkt widzenia | | Jolanta Darczewska
Dzieje służb specjalnych i organizujących je w sferze symbolicznej idei są ważną częścią refleksji na temat ich współczesnej roli i pozycji. W ciągu wieków tajne służby określały relacje Rosji ze światem zewnętrznym, kształtowały sytuację…
Punkt widzenia | | Jolanta Darczewska
Rosyjskie kozactwo budzi wśród obserwatorów skrajne opinie: przez część jest traktowane jako marginalne zjawisko społeczne, folklor polityczny, przez innych – jako moralnie i fizycznie zdrową część narodu, filar nowoczesnych formacji…
Punkt widzenia | | Jolanta Darczewska, Piotr Żochowski
Przedstawione w niniejszym opracowaniu uwagi pokazują złożoność i wielowymiarowość działań, określanych jako „środki aktywne”. Obserwowany współcześnie renesans tej problematyki uwarunkowała ich kryzysotwórcza rola.
Prace OSW | | Jolanta Darczewska
Prezentując się jako biegun siły, Rosja manifestuje prawo do współdecydowania w kwestiach bezpieczeństwa globalnego.
Punkt widzenia | | Jolanta Darczewska, Piotr Żochowski
Budowanie obrazu rusofobicznych państw jest jednym z instrumentów budowania neoimperialnej tożsamości politycznej Rosjan.
Punkt widzenia | | Jolanta Darczewska
Uwypuklając zagrożenia informacyjne i nadając im wymiar militarny, autorzy doktryny wojennej FR zarysowują kontury koncepcji walki informacyjnej.