1 - 10 z 15
Analizy |
Komisja przetargowa, zbierająca oferty od inwestorów strategicznych w projekcie budowy elektrowni jądrowej na Litwie zakończyła 3 grudnia prace bez wyłonienia zwycięzcy. Z dwóch ofert jedna nie spełniała warunków, druga –…
Analizy |
Sejm Republiki Litewskiej znowelizował 4 listopada ustawę o obywatelstwie. Przyznał prawo do posiadania podwójnego obywatelstwa osobom pochodzenia litewskiego. Warunkiem jest, by jeden z przodków takiej osoby był Litwinem, a osoba…
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
Choć kolejne władze na Litwie negatywnie oceniały reżim Łukaszenki i od lat wspierały opozycję na Białorusi, to z drugiej strony krytykowały też za nieskuteczność unijną politykę restrykcji i izolacji Mińska. Wilno próbowało rozwijać…
Analizy |
Podczas międzynarodowej konferencji w Łańcucie 22 października Rumunia, Bułgaria i Grecja przystąpiły do projektu drogowego szlaku tranzytowego Via Carpatia mającego prowadzić z Litwy przez Polskę, Słowację na Węgry, a teraz także dalej na…
Analizy |
Samorząd i mieszkańcy graniczącego z Polską rejonu Łoździeje żądają zmiany trasy polsko-litewskiego połączenia elektroenergetycznego. W petycji skierowanej do sejmu i władz Litwy twierdzą, że budowa zniszczy tereny o unikatowej wartości…
Analizy |
Litewsko-białoruska międzyrządowa grupa robocza wypracowała 7 października porozumienie o tranzycie wenezuelskiej ropy naftowej dla Białorusi przez państwowy litewski terminal naftowy Klaipedos nafta. Jest to pierwszy efekt współpracy w…
Analizy |
W rejonach wileńskim i solecznickim, w których większość mieszkańców stanowią Polacy, Państwowa Inspekcja Językowa od kilku tygodni coraz częściej karze grzywną za wieszanie tabliczek informacyjnych z napisami w języku polskim (obok…
Analizy |
Kanclerz Niemiec Angela Merkel 6 września złożyła wizytę na Litwie. Wilno wiązało z nią spore nadzieje: spodziewano się poparcia Niemiec dla polityki energetycznej Litwy, szczególnie starań o zintegrowanie rynku energetycznego państw…
Analizy |
Minister energetyki Litwy Arvydas Sekmokas 26 sierpnia oświadczył, iż przesłany władzom litewskim list koncernu Gazprom oprotestowujący plany reformy litewskiego sektora gazowego godzące w interesy Gazpromu napisany jest w tonie…
Analizy |
Na początku sierpnia z polskiej inicjatywy dziewięć państw UE wystąpiło z propozycją zmiany unijnej metodologii obliczania długu publicznego. Nowa metoda ma wprowadzać rozróżnienie pomiędzy długiem finansów publicznych a długiem…