1 - 5 z 5
Analizy |
Rząd Węgier otrzymał 21 stycznia list od przewodniczącego Komisji Europejskiej, zawierający zapytania odnośnie węgierskiego pakietu medialnego, który wszedł w życie na przełomie 2010/2011. Zgodnie z listem Komisja ma poważne…
Analizy |
13 stycznia operatorzy gazociągów przesyłowych z Polski i Słowacji – Gaz-System i Eustream – podpisali list intencyjny w sprawie budowy transgranicznego łącznika gazowego. Interkonektor miałby stać się wschodnim ogniwem korytarza…
Analizy | | Lucie Szymanowska
Na wizerunku prezydencji już na starcie poważnie zaciążyła fala międzynarodowej krytyki pod adresem Węgier, związana z przyjęciem nowej ustawy medialnej przez parlament zdominowany przez prawicę. Przepisy ustawy budzą zaniepokojenie…
Analizy |
Od 1 stycznia słowackie urzędy centralne i samorządowe oraz pozostałe jednostki budżetowe zobowiązane są publikować zawarte przez siebie umowy w internetowej bazie danych. Krok ten, będący elementem strategii antykorupcyjnej rządu,…
Analizy |
5 stycznia Węgierski Urząd Energetyki (MEH) zawiesił na 90 dni licencję na sprzedaż gazu przyznaną spółce Emfesz – jednemu z największych dystrybutorów gazu (20% rynku detalicznego) o niejasnej strukturze własnościowej. Trudna…