Analizy

Słowacja: Internet ma zwiększyć przejrzystość życia publicznego

Od 1 stycznia słowackie urzędy centralne i samorządowe oraz pozostałe jednostki budżetowe zobowiązane są publikować zawarte przez siebie umowy w internetowej bazie danych. Krok ten, będący elementem strategii antykorupcyjnej rządu, wpisuje się w prowadzoną przez kolejne słowackie gabinety politykę wykorzystywania Internetu do zwiększenia przejrzystości życia publicznego i zwalczania korupcji.
Zgodnie z przepisami przyjętymi przez centroprawicową koalicję, umowa zawarta przez jednostkę budżetową nabiera mocy dopiero po opublikowaniu jej w Internecie. W prowadzonej przez Kancelarię Rządu internetowej bazie umów, publikowanych będzie około 70 tysięcy dokumentów rocznie. W parlamencie trwają również prace nad nowelizacją ustawy o zamówieniach publicznych, która nakładałaby na urzędy centralne i samorządowe oraz pozostałe jednostki budżetowe wymóg organizacji jawnych przetargów za pośrednictwem Internetu.
Szersze wykorzystanie Internetu forsuje również Ministerstwo Szkolnictwa. Od 1 września w sieci publikowane mają być wszystkie prace dyplomowe (od licencjackich po doktorskie) oraz rozprawy habilitacyjne, co ma pomóc w walce z plagiatorstwem i podnieść poziom przygotowywanych prac.
Centroprawicowy rząd Ivety Radičovej przejmował władzę latem ubiegłego roku pod hasłami jawności życia publicznego i zmiany jakości kultury politycznej po naznaczonym aferami korupcyjnymi okresie rządów Roberta Ficy. Choć większość słowackich partii ma problemy z wyjaśnieniem związanych z nimi afer, strategia podniesienia jawności życia publicznego zaczyna przynosić efekty. <grosz>